Usługi inżynierskie

 • doradztwo techniczne,
 • opracowania koncepcji,
 • konstruowanie maszyn, urządzeń i przedmiotów,
 • modelowanie 3D i tworzenie złożeń,
 • dokumentacja złożeniowa i wykonawcza detali,
 • analiza kinematyczna mechanizmów,
 • analiza wytrzymałościowa – obliczenia MES,
 • wizualizacja rozwiązań.
Design produktu

 • analiza potrzeb klienta oraz analiza produktu (określenie jego funkcji, obszaru zastosowań i docelowej grupy odbiorców),
 • opracowanie koncepcji produktu na szkicach,
 • model 3D i wizualizacja wybranej koncepcji kształtu zewnętrznego produktu,
 • konstrukcja produktu – utworzenie złożenia elementów i projekt rozwiązań technicznych,
 • obliczenia wytrzymałościowe dla kluczowych elementów (MES + walidacja) wraz z optymalizacją kształtu,
 • szczegółowa dokumentacja techniczna (złożenia oraz rysunki wykonawcze części),
 • opracowanie grafiki produktu i jego opakowania.
Nasza firma jest partnerem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni
Umowa ramowa o współpracy z Politechniką Gdańską