Fundusze Europejskie | Unia Europejska

NOVA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii systemu autonomicznego i zdalnego sterowania bezzałogowym wiatrakowcem w oparciu o autorskie algorytmy i procedury sterujące.”

Celem projektu jest opracowanie i praktyczne wdrożenie innowacyjnej technologii systemu autonomicznego i zdalnego sterowania bezzałogowym wiatrakowcem.

Efektem realizacji projektu będzie bezzałogowy wiatrakowiec krótkiego i średniego zasięgu o innowacyjnym systemie sterowania zdalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.071.659,99 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 3.517.831,77 PLN

 • Zapytanie ofertowe nr 04/2018 POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr 05/2018 POBIERZ
 • Protokół wyboru oferty nr 01/2018 - Programista systemów wbudowanych POBIERZ
 • Informacja o zamknięciu postępowania nr 02/2018 - Spec. ds. robotyki mobilnej POBIERZ
 • Informacja o zamknięciu postępowania nr 03/2018 - Kier. merytoryczny projektu B R POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr 04/2018 - Kierownik merytoryczny projektu POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr 05/2018 - Spec. ds. robotyki mobilnej POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr 01/2018 - Programista systemów wbudowanych
  POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr 02/2018 - Specjalista ds. robotyki mobilnej
  POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr 03/2018 - Kierownik merytoryczny projektu B+R
  POBIERZ
 • Protokół z wyboru oferty do zapytania ofertowego nr 01/2017
  POBIERZ

NOVA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii systemu autonomicznego i zdalnego sterowania bezzałogowym wiatrakowcem w oparciu o autorskie algorytmy i procedury sterujące.”

Celem projektu jest opracowanie i praktyczne wdrożenie innowacyjnej technologii systemu autonomicznego i zdalnego sterowania bezzałogowym wiatrakowcem.

Efektem realizacji projektu będzie bezzałogowy wiatrakowiec krótkiego i średniego zasięgu o innowacyjnym systemie sterowania zdalnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.071.659,99 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 3.517.831,77 PLN

 • Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni biurowej 03.10.2017r.
  POBIERZ

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu „Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Szybka Ścieżka”

Gdynia, dnia 10.11.2015r.: Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1 z dnia 18.11.2015r. do realizacji zadania został wybrany podwykonawca Politechnika Gdańska.

6.1. „Paszport do eksportu” firma nasza uzyskała dotację w wysokości 304 325,88 zł na wdrożenie „Planu rozwoju eksportu”

 • Zapytanie ofertowe nr 1, 17.04.2014r.
  POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr 2, 17.04.2014r.
  POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr 3, 17.04.2014r.
  POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr 4, 17.04.2014r.
  POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr 5, 17.04.2014r.
  POBIERZ
 • Zapytanie ofertowe nr 6, 17.04.2014r.
  POBIERZ
Nasza firma jest partnerem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni
Umowa ramowa o współpracy z Politechniką Gdańską